Strona główna Certyfikaty Sklep Mapa dojazdu
Certyfikaty

Nasza firma posiada Świadectwa Dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie dla następujących grup znaków bezpieczeństwa:

1) Ochrona przeciwpożarowa - Świad. Dop. CNBOP 0657/2009
2) Ewakuacja - Świad. Dop. CNBOP 0658/2009
3) Techniczne środki przeciwpożarowe - Świad. Dop. CNBOP 0659/2009

.