Strona główna Certyfikaty Sklep Mapa dojazdu
.
Obrazek Opis Cena Ilość Do kosza
OHP301

Ogólny znak ostrzegający przed niebezpieczeństwem


Format:
Materiał:
OHP301-01

"Uwaga! Niebezpieczeństwo" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP302

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zatrucia substancjami toksycznymi


Format:
Materiał:
OHP302-01

"Uwaga! Substancja trująca" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP303

Ostrzeżenie przed porażeniem prądem el.


Format:
Materiał:
OHP303-01

"Uwaga! Wysokie napięcie" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP304

Ostrzeżenie przed gazami technicznymi


Format:
Materiał:
OHP304-01

"Uwaga! Gazy techniczne" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP305

Ostrzeżenie przed wózkami do transportu poziomego


Format:
Materiał:
OHP305-01

"Uwaga! Wózki transportowe" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP306

Ostrzeżenie o strefie zagrożenia wybuchem


Format:
Materiał:
OHP306-01

"Strefa zagrożenia wybuchem" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP307

Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi


Format:
Materiał:
OHP307-01

"Uwaga! Substancja żrąca" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP308

Ostrzeżenie przed pracami na wysokości


Format:
Materiał:
OHP308-01

"Uwaga! Prace na wysokości" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP309

Ostrzeżenie przed niskim stropem


Format:
Materiał:
OHP309-01

"Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia głowy" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP310-01

"Uwaga! Gorąca powierzchnia" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP311-01

"Uwaga! Wysoka temperatura" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP312-01

"Uwaga! Niebezpieczeństwo skażenia biologicznego" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP313-01

"Uwaga! Śliska nawierzchnia" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP314-01

"Uwaga! Materiały radioaktywne" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP315-01

"Uwaga! Wysoki poziom hałasu" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP316-01

"Uwaga! Niebezpieczeństwo upadku" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP317-01

"Uwaga! Niebezpieczeństwo obcięcia palców" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP318-01

"Uwaga! Uruchamia się automatycznie" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP319-01

"Uwaga! Niebezpieczeństwo potknięcia" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP320-01

"Uwaga! Niska temperatura" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP321-01

"Uwaga! Niebezpieczeństwo zgniecenia dłoni" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP322-01

"Uwaga! Zły pies" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP323-01

Uwaga! Promieniowanie laserowe" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP324-01

Uwaga! Silne pole magnetyczne" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP325-01

"Uwaga! Preparaty drażniące" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP326-01

"Uwaga! Strefa szczególnego zagrożenia, elementy ruchome przenośnika, grozi pochwyceniem" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP327-01

"Uwaga! wiszące przedmioty" (ideogram + podpis)


Format:
Materiał:
OHP328-01

"Uwaga! śliskie schody" (ideogram + podpis)


Format:
Materiał:
OHP329-01

"Uwaga! pieszy" (ideogram + podpis)


Format:
Materiał:
PROMOCJA:

.
.