Strona główna Certyfikaty Sklep Mapa dojazdu
.
Obrazek Opis Cena Ilość Do kosza
OHP402-01

"Urządzenie obsługuje tylko osoba uprawniona" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP402-02

Znak nakazu z miejscem na dowolną treść


Format:
Materiał:
OHP403

Nakaz mycia rąk


Format:
Materiał:
OHP403-01

"Pamiętaj o umyciu rąk!" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP404

Nakaz ochrony słuchu


Format:
Materiał:
OHP404-01

"Stosuj ochronę słuchu" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP405

Nakaz zakładania okularów ochronnych


Format:
Materiał:
OHP405-01

"Załóż okulary ochronne" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP406

Nakaz zakładania rękawic ochronnych


Format:
Materiał:
OHP406-01

"Załóż rękawice ochronne" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP407

Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej


Format:
Materiał:
OHP407-01

"Stosuj maskę przeciwpyłową" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP408

Nakaz zakładania kasku ochronnego


Format:
Materiał:
OHP408-01

"Załóż kask ochronny" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP409

Nakaz stosowania nakrycia głowy


Format:
Materiał:
OHP409-01

"Stosuj nakrycie głowy" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP410

Nakaz stosowania osłony twarzy


Format:
Materiał:
OHP410-01

"Stosuj osłonę twarzy" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP411-01

"Pracuj w pasach bezpieczeństwa" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP412-01

"Stosuj osłonę nastawczą" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP413-01

"Stosuj ochrony osobiste" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP414-01

"Załóż odzież ochronną" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP415-01

"Załóż buty ochronne" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP416-01

"Chroń drogi oddechowe" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP417-01

"Załóż fartuch ochronny" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP418-01

"Stosuj zamknięcie" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP419-01

"Załóż kamizelkę ochronną" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP420-01

"Stosuj ochronę głowy i twarzy" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP421-01

"Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj instrukcję" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
OHP422-01

"Przechodzić w oznakowanym miejscu" (ideogram+podpis)


Format:
Materiał:
PROMOCJA:

.
.